EnglishLab.Net OÜ (edaspidi ELN), Reg 11713192 (2009), KKMR EE101411556, osutab hariduslikke e-teenuseid EMTAK koodi 85591 järgi,
milleks on Keeleõpe - keeltekoolide tegevus ning Keeleõpe ja vestluskursuste juhendamine. Osaühingu peamiseks tegevusalaks on
veebipõhine inglise keele õpetamine. Inglise keele õpetamise teenust osutatakse spetsiaalses virtuaalklassiruumidega varustatud
õppesüsteemis aadressil www.elnclassrooms.eu, mis võimaldab inglise keelt õppivatele osalejatele õppida kvalifitseeritud õppejõu
juhendamisel ning kombineerida eratunde rühmatundidega.

Suurem osa osutatavatest teenustest (99%) on suunatud ekspordile. Eestist on meil kliente 0-2 aastas.

ELN’i poolt osutatavate teenuste peamisteks tarbijateks on täiskasvanud keeleõppijad vanuses 20-45 eluaastat, kelle sooline jaotus on võrdne.
Kõige nõutavamateks teenusteks on rahvusvahelisteks inglise keele eksamiteks ettavalmistamine, CEFR skaalal B2-C2 taseme igapäevaelu ja
tööalane inglise keel, häälduse korrigeerimine ja tööintervjuuks ettevalmistamine.

ELN’i poolt osutatavate teenuste eeliseks on individuaal ja rühmaõppe kombineerimise ja õppetunni kestvuse ning tüübi kohandamise
võimalused, mida kinnitab ka nende populaarsus - ELN LMS süsteemi kasutusele võtmisel on märgatavalt suur nende õppijate arv, kes võtavad
samal ajal osa mitmest erinevast õppetunnist

NB! информация на русском языке