IELTS-eksam

 koosneb neljast osast:

  • Listening (Kuulamine) (4 osa, 40 küsimust, 30 minutit)
  • Reading (Lugemine) (3 osa, 40 küsimust, 60 minutit)
  • Writing (Kirjutamine) (2 ülesannet*, minimaalselt 150 ja 250 sõna, 60 minutit)
  • Speaking (Kõnelemine) (11-14 minutit)

* General Training Writing - task 1 a letter (kiri), task 2 an essay (essee)
* Academic Training Writing - task 1 a graph (graafiku kirjeldus), task 2 an essay (essee)

IELTS-i tulemust mõõdetakse 9-astmelisel skaalal (band scores, 9 on kõige parem). Erinevad õppeasutused ja -programmid nõuavad erinevat tulemust nii Academic kui ka General IELTS eksami puhul.

Bakalaureuseõppe puhul on minimaalseks nõudeks harilikult 6-aste (band 6.0) (vahel ka vähem) ning kraadiõppe (nt. magistriõppe) puhul 7-aste (band 7.0). Eksami sooritajatel soovitame siiski eelnevalt konkreetsest õppeasutusest järele uurida, millised on nõudmised.

NB! информация на русском языке